Bladgewassen.

De wisselteelt voor bladgewassen is meestal 1 op 2 jaar. Spit in het voorjaar voldoende compost en oude stalmest onder en mest door het jaar wat bij met koemestkorrels.

 

Meestal zijn het snel groeiende gewassen die ook snel weer geoogst kunnen worden. Zaai dus regelmatig om een constante oogst te kunnen hebben.