Knolvoet.


Latijnse Naam: Plasmodiophora brassicae

Familie: Schimmels

 

Knolvoet is het gevolg van aantasting door een slijmzwam. Deze ziekte is duidelijk te herkennen en lijkt geenszins op andere ziektes. Het blad van de plant krijgt een loodachtige kleur en gaat slap hangen. Als men de plant uit de grond trekt, ziet men allemaal knolletjes aan de wortels zitten.

 

Vindplaats:

Kruisbloemige, zoals alle koolsoorten kunnen door deze ziekte aangetast worden. Eenmaal in de grond, kan hij daar vele jaren overleven door middel van rustsporen. Buiten alle koolsoorten kunnen dit ook andere kruisbloemige planten, zoals het herderstasje, de pinksterbloem en de akkerkers door deze ziekte besmet raken.

 

Levenswijze:

Deze schimmelsoort zal gaan groeien bij een temperatuur boven de 12 graden. Ook een vochtige omgeving doet hem goed. Een lage zuurtegraad en een lichte grond hebben zijn voorkeur. Beestjes on de bodem, zoals regenwormen kunnen de schimmel verplaatsen.

 

Prefentie:

Om knolvoet te voorkomen moet een wisselteeltperiode van tenminste 4 jaar worden toegepast. Verwijder aangetaste planten en voer deze af. Na waarnemingen van de ziekte wordt geadviseerd om de grond niet meer te gebruiken voor planten uit de kruisbloemenfamilie.

 

Ook een jaarlijkse gift met kalk kan deze schimmel tegengaan. 

 

Bestrijding:

Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen voor deze ziekte.

 


Laatst gewijzigd: 2 februari 2021