Vruchtgewassen.

De wisselteelt voor vruchtgewassen is 1 op 4 jaar. Vruchtgewassen zijn flinke groeiers en hebben ook veel voeding nodig.  Spit in het voorjaar wat compost en een flinke hoeveelheid oude stalmest onder.